יום ראשון, 1 במרץ 2015

השבת במקור ראשון


איור לטור של חגי סגל על התחפשות המועמדים לנצים

איור לכתבת השער של 'צדק' בנושא "כשר אבל מסריח"

יום ראשון, 22 בפברואר 2015

השבת במקור ראשון


איור לטור של חגי סגל, על דו"ח המבקר והבחירות

 http://makomisrael.org/blog/shay-charka-in-honor-of-uri-orbach-zl/:In translation to English

איור לכתבת השער של 'צדק', על תעמולת הבחירות


יום ראשון, 8 בפברואר 2015

השבת במקור ראשון


איור לכתבת שער של 'צדק' על אי היכולת להזיז רבני -ערים מתפקידם

יום ראשון, 25 בינואר 2015

יום ראשון, 18 בינואר 2015

השבת במקור ראשון


 איור לטור של חגי סגל